FAQs

Wat is het verschil tussen kalfsvel en wet-blue?

De benaming vel staat voor een jong dier, over het algemeen jonger dan 1 jaar (denk maar aan kippenvel, lamsvel, schapenvel, geitenvel, etc.). Is het dier ouder dan 1 jaar dan wordt er over huiden gesproken. Een kalf is een jong rundje.
Wet-blue is een half-fabrikaat leer. Het heeft een chemisch proces ondergaan, nl. chroomlooiing. Vandaar blauw en nat omdat het uit het water komt!
Verder maakt het niet uit of het van koe, stier, kalf, waterbuffel, etc. komt. Als het een chroomlooiing heeft gehad wordt er over wet-blue gesproken.

Wordt het kalfsvel in zijn geheel verwerkt?

Ja, het kalfsvel wordt als geheel verwerkt. In de looierij kan men besluiten om het eventueel te halveren, i.v.m. afmeting machines. Dit wordt tevens bepaald door de bestemming van het vel. Bij meubelleer wordt het vel niet gehalveerd, aangezien ze het oppervlakte uit een stuk willen hebben.

Wat gebeurt er met het vel van de kalverkop?

De kopvellen worden in een vat gezouten en als bulk afgevoerd. Er wordt niet gelet op kwaliteit alleen de kopvorm moet behouden blijven. De kopvellen gaan hoofdzakelijk naar China, waar er werkhandschoenen, kleinlederwaren en kinderschoenen van worden gemaakt.

Welke soort zout wordt er gebruikt voor conservering?

Er zijn verschillende zoutsoorten, echter voor vellen en huiden wordt zogenaamd steenzout/zeezout gebruikt. Als de vellen naar Zuid-Korea gaan, moet dit zout voorzien zijn van 2% sodazout, in verband met veterinaire voorschriften in Korea.

Hoe lang moet een vel in opslag liggen alvorens het verwerkt kan worden?

Opslag van de vellen kan veterinair per land verschillen. Echter 14 dagen is de eis waarbij je naar de meeste landen kan exporteren.

Hoe worden de vellen geselecteerd?

Het vel wordt in totaal beoordeeld op slachtschade, op nerfschade of een combinatie van beide. Slachtschades zijn viltsneden en gaten. Nerfschade moet je denken aan luis, ringworm, transportschade e.d. De plaats en de hoeveelheid van de beschadigingen bepalen het assortiment.

Worden vellen van zowel zwart als roodbonte kalveren verwerkt?

Zwarte en roodbonte vellen worden door elkaar verwerkt en niet apart gehouden.

  • Diese Website verwendet Cookies
  • Verstecke diese Benachrichtigung